கர்ப்பிணிகள் சுடுதண்ணீரில் குளித்தால் கருச்சிதைவு ஏற்படுமாம் இது உண்மையா? பொய்யா? -Tamil Health News

Sharing is caring!கர்ப்பிணிகள் சுடுதண்ணீரில் குளித்தால் கருச்சிதைவு ஏற்படுமாம் இது உண்ம…

source

more recommended stories